Wetenschappelijke artikelen

Formant tuning and feedback in the male passaggio

Journal of Voice, Vol. 31, No. 4, pp. 506.e7506.e17, juli 2017

Een onderzoek naar de invloed die resonanties in het aanzetstuk hebben op de vorm van de luchtpulsen die uit de glottis ontsnappen.

Bij toonhoogtes beneden de passaggio worden de luchtpulsen scheefgedrukt, boven de passaggio zijn de luchtpulsen symmetrischer.

 

Formant tuning and feedback in the male passaggio

44th Symposium: Care of the Professional Voice, The Voice Foundation, mei 2015

Vooronderzoek voor bovenstaand artikel, zoals in 2015 gepresenteerd op het symposium van de Voice Foundation. Hierin wordt ook verklaard waarom de resonantiestrategie in de passaggio niet voor alle zangers de dezelfde kan zijn.